Nákup na dobírku

Práva obchodu & povinnosti zákazníka

 

Objednali jste si zboží na dobírku s tím, že si to možná ještě rozmyslíte a kdyžtak balíček nepřevezmete nebo nevyzvednete?

 

V tom případě bychom vás rádi upozornili na úryvek v zákoně § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.: ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ: 

Povinnosti kupujícího §2118  Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.

 Návrh bez názvu_4

Nepřevzetím zásilky tedy dochází k jeho porušení.  V případě nepřevzetí balíčku přichází dvě řešení:

  1. O objednávku máte stále zájem.

Balíček vám rádi pošleme znovu po zaplacení předem na náš bankovní účet včetně kompenzačního poplatku za nevyzvednutý balíček.

  1. O objednávku nemáte zájem.

Nepřevzetí balíčku neznamená automatické odstoupení od kupní smlouvy. Znamená to však její porušení z vaší strany a tím vlastně i výše zmíněného zákona.

Odesláním objednávky a naším následným potvrzením o jejím přijetí byla uzavřena kupní smlouva podle našich obchodních podmínek, které vámi byly odsouhlaseny v posledním kroku objednávky. Stejné obchodní podmínky jsou k dispozici na našich stránkách a byly vám zaslány emailem.

Jakmile nám nedáte jakoukoliv formou vědět (emailem, písemně, telefonicky), že odstupujete od smlouvy, nezažádáte o změnu či storno, máme dle zákona právo na kompenzaci vynaložených nákladů. To zahrnuje náklady na vyskladnění, naskladnění, poštovné a balné. Tuto kompenzaci můžeme právně vymáhat, jelikož nevyzvednutím balíčku došlo k porušení kupní smlouvy z vaší strany.

 Návrh bez názvu (1)

Přepravní společnosti nám v tomto případě účtují nejen přepravu k vám, ale i od vás. Navíc na vás v momentě nepřevzetí balíčku přechází odpovědnost a riziko za případnou škodu či ztrátu balíčku. Takže v případě poškození či ztráty od vás budeme požadovat taktéž úhrady škody, který nám tímto vznikla.

 

V případě, že si tedy balíček nepřevezmete nebo nevyzvednete, zašleme vám emailem fakturu pro platbu kompenzace.  Kompenzační poplatek činí 187 Kč.

Rozhodnete-li se tuto fakturu ignorovat nebo nevyslovíte zájem o zaslání balíčku znovu, máme ze zákona následující možné způsoby řešení:

  1. Postoupení pohledávky agentuře specializující se na vymáhání pohledávek od dlužníků.
  2. Soudní cestou.
  3. Zaplacení požadované kompenzace

Bod 1. i 2. je pro nás velmi efektivní, nicméně pro vás finančně nevýhodné. Bod 3. je řešení pro vás nejpříjemnější. 

Po obdržení nepřevzatého zboží, vám zašleme tento článek a věříme, že jste čestný a zodpovědný zákazník a kompenzaci uhradíte. V opačném případě budeme muset zvolit řešení z bodu 1 či 2. 

 Návrh bez názvu (2)

Tento článek nemá naše zákazníky zastrašovat, nýbrž je řádně informovat o jejich právech i povinnostech.  Ověřit si tyto informace můžete například přes dTest. Tam mimo jiné najdete, že nepřevzetím nezačíná plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy. Kompenzaci máte povinnost zaplatit, ale stále ještě máte možnost odstoupit od smlouvy. Povinnost zaplatit kompenzaci včetně úroků z prodlení se odstoupením od smlouvy neruší.

 

Kompenzovaná částka je složená pouze z nákladů na poštovné k vám a od vás a balné. Úroky z prodlení či jiné sankce nepožadujeme. Uvědomte si prosím, že tato částka nemusí být pro malý eshop zanedbatelná.

 Návrh bez názvu (3)

Děkujeme všem zodpovědným zákazníkům.

Balíčky do porodnice